• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak zrobić aromatyczny rosół na chłodniejsze dni?

Często okazuje się, że stres ma okazję wywołać depresję, gdy pojawia się nieoczekiwanie i jest wyjątkowo silny. Jednakowo jest w przypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej objawy depresji występują znacznie częściej niż w innych ciężkich życiowych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji czy też być elementem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata żywotnego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – wtedy pomoże ANCHOR. Długo trwające kłopoty życiowe wywołują wyolbrzymienie incydentalnych kłopotów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, iż czynnikami wyzwalającymi ma prawo być też utrata szacunku do siebie, czy także destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe przedstawiają, że czynnikami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas reaguje na stres oraz nie wolno przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w jakiej ma prawo pojawić się chandra, oraz kiedy obciąży ona nasz organizm ludzki. Więcej na ANCHOR.

1. Sprawdź stronę

2. Dowiedz się teraz

Kuchnia libańska: Orient na Twoim stole

Categories: Kulinaria

Comments are closed.